Plataforma en Defensa de la Bicicleta
Facebook
Twitter
Els ciclistes poden circular en grup i només se'ls pot avançar a tots d'una vegada
Dret del ciclista a circular amb seguretat
La bicicleta té dret a circular per la via, El conductor esta obligat a avançar correctament
Ús quotidià de la bicicleta
Compartir amb respecte, #1metroymedio es vida
Una xarxa ciclista còmoda i segura per circular per tot el país
Intermodalitat la bicicleta al tren o a l'autobús ha de ser una normalitat
Educació i formació
Fer efectiu un ús normalitzat i segur de la bicicleta
Òrgans de Govern i la bicicleta
La Bicicleta necessita un Pla Estratègic
La bicicleta eina d'integració
En emplenar i validar aquest formulari, passaràs a formar part de La Plataforma en Defensa de la Bicicleta.

Podràs estar en contacte amb les altres entitats membres a través de la llista de correu: [PlataformaDefensaBicicleta]

Aquesta llista de correu és l'eina de comunicació i decisió de la plataforma, on no hi ha jerarquies ni càrrecs, les opinions de tots els components tenen la mateixa validesa i les propostes seran acceptades per consens.Nom de l'Entitat:
Responsable:
Càrrec:
Direcció:
Codí Postal:
Població:
Provincia:
País:
telèfon:
E-mail:
Página WEB:
Facebook:
Twitter:
Descriu l'Entitat:


En compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers propietat de La Plataforma en Defensa de la Bicicleta, amb l'objectiu de formar part d'aquesta plataforma. Així mateix, l'informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant escrit a plataformadefensabicicleta@gmail.com


Copyright © 2016 Plataforma en Defensa de la Bicicleta

-E-Mail info@plataformadefensabicicleta.cat - Contacte premsa 615273935 -

Entitats impulsores de la Plataforma en Defensa de la Bicicleta: