Plataforma en Defensa de la Bicicleta
Facebook
Twitter
Els ciclistes poden circular en grup i només se'ls pot avançar a tots d'una vegada
Dret del ciclista a circular amb seguretat
La bicicleta té dret a circular per la via, El conductor esta obligat a avançar correctament
Ús quotidià de la bicicleta
Compartir amb respecte, #1metroymedio es vida
Una xarxa ciclista còmoda i segura per circular per tot el país
Intermodalitat la bicicleta al tren o a l'autobús ha de ser una normalitat
Educació i formació
Fer efectiu un ús normalitzat i segur de la bicicleta
Òrgans de Govern i la bicicleta
La Bicicleta necessita un Pla Estratègic
La bicicleta eina d'integració
La Plataforma en Defensa de la Bicicleta no és una entitat per si mateixa, no cal aportar quotes ni te una estructura amb càrrecs, junta directiva, ni persones que la representen jurídicament.

No hi ha jerarquies ni càrrecs, les opinions de tots els components tenen la mateixa validesa i les propostes seran acceptades per consens.

La Plataforma en Defensa de la Bicicleta té la representativitat que li aporten les entitats adherides.

El funcionament de la Plataforma es basa amb la utilització de la llista de correu [PlataformaDefensaBicicleta] que és l'eina de comunicació i participació.

Les entitats adherides podran accedir a la informació que d'altres entitats publiquin a la llista de correu, afavorint que les entitats més petites o d'àmbit local, puguin gaudir de materials que normalment no estan a la seva disposició o són difícils d'aconseguir.

De forma automàtica aquesta plataforma aconseguirà una coordinació entre les entitats adherides, que donarà a cada una més representativitat i a la plataforma més força d'actuació. Es podran convocar trobades físiques de les entitats per tal de preparar activitats conjuntes amb la finalitat d'aconseguir les demandes del manifest.

Les entitats adherides podran utilitzar el nom de la Plataforma en Defensa de la Bicicleta per qualsevol activitat relacionada amb les peticions del manifest.

L'adhesió a la Plataforma en Defensa de la Bicicleta dóna llibertat d'actuació a les entitats adherides en els seus àmbits particulars, però han de mantenir una postura comuna amb les qüestions especificades en el manifest.

Per formar part de la Plataforma en Defensa de la Bicicleta cal adherir-se a les mesures definides en el seu manifest.


Si ets una entitat relacionada amb la bicicleta, uneix-te ADHESIÓ

Si practiques el ciclisme, fas servir la bici per anar a la feina, a l'escola, per anar a comprar, viatjar, competir, o senzillament t'agrada la bicicleta, uneix-te SUPORT


Copyright © 2016 Plataforma en Defensa de la Bicicleta

-E-Mail info@plataformadefensabicicleta.cat - Contacte premsa 615273935 -

Entitats impulsores de la Plataforma en Defensa de la Bicicleta: