Se ha establecido la conexión al servidor MySQL con éxito.

Plataforma en Defensa de la Bicicleta
Facebook
Twitter
Els ciclistes poden circular en grup i només se'ls pot avançar a tots d'una vegada
Dret del ciclista a circular amb seguretat
La bicicleta té dret a circular per la via, El conductor esta obligat a avançar correctament
Ús quotidià de la bicicleta
Compartir amb respecte, #1metroymedio es vida
Una xarxa ciclista còmoda i segura per circular per tot el país
Intermodalitat la bicicleta al tren o a l'autobús ha de ser una normalitat
Educació i formació
Fer efectiu un ús normalitzat i segur de la bicicleta
Òrgans de Govern i la bicicleta
La Bicicleta necessita un Pla Estratègic
La bicicleta eina d'integració
La Plataforma en Defensa de la Bicicleta es crea inicialment recolzada per la Federació Catalana de Ciclisme, la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta, Amics de la Bici, la Unió Ciclista Sant Cugat, ADECIS i el Club Ciclista Sant Joan d'Espí.

La participació en la creació d'aquestes entitats, permet l'impuls de la plataforma perquè conformen en conjunt la representativitat davant de les administracions i la societat de tots els àmbits del ciclisme.

La creació participada per aquestes entitats d'àmbits i naturalesa diversa, responen a la necessitat de sumar i unir esforços en el sentit més ampli possible, davant els reptes que cal afrontar de cara a la societat i les administracions, envers els aspectes que directe o indirectament afectin al ciclisme en general, ja sigui en l’àmbit esportiu de lleure o mode de transport.

Aquestes entitats i col·lectius a títol individual han estat fent propostes, promouen idees i realitzen activisme, en la mesura de les seves possibilitats, sovint limitades pel seu àmbit social, territorial i les instàncies administratives i polítiques que tenen al seu abast.

Molt sovint les proclames, propostes i demandes que es fan per separat, coincideixen en la seva essència, però sense coordinació acostumen a diluir-se, amb la conseqüent pèrdua de força.

Amb la creació de la Plataforma en Defensa de la Bicicleta podrem reclamar les peticions del manifest, de forma conjunta amb molta més potencia davant de l'administració, la nostra veu serà multiplicada cada cop que més entitats s'adhereixin.

Les propostes i demandes de les entitats adherides podran tenir presencia i participació en administracions on fins ara no podien arribar, per qüestions geogràfiques o del àmbit de la seva actuació.Si ets una entitat relacionada amb la bicicleta, uneix-te ADHESIÓ

Si practiques el ciclisme, fas servir la bici per anar a la feina, a l'escola, per anar a comprar, viatjar, competir, o senzillament t'agrada la bicicleta, uneix-te SUPORT


Copyright © 2016 Plataforma en Defensa de la Bicicleta

-E-Mail info@plataformadefensabicicleta.cat - Contacte premsa 615273935 -

Entitats impulsores de la Plataforma en Defensa de la Bicicleta: